Despak 30SC

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Clothianidin 5%
- Pymetrozine 25%


Đặc trị:

Bọ phấn, bọ trĩ, rầy xanh, rầy chồng cánh....

Chi tiết:

- Despak 30SC với hoạt chất (Clothianidin + Pymetrozine) là dòng thuốc trừ bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp và các loại côn trùng chích hút.
- Sau khi tiếp xúc với thuốc côn trùng sẽ bị tê liệt hệ thần kinh dẫn đến ngừng chích hút và chết.
- Với cơ chế tiếp xúc, vị độc lưu dẫn mạnh, hiệu quả kéo dài nên DESPAK 30SC diệt được con non và trưởng thành, không gây ra kháng thuốc.