NBC Hestop 50WG

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Pymetrozine: 500g/kg
- Phụ gia và dung môi: 500g/kg


Đặc trị:

Rầy, Bọ trĩ gây hại cây trồng...

Chi tiết:

NBC Hestop 50WG là thuốc trừ sâu có dạng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh nên tác động đến hệ thần kinh làm rối loạn và mất khả năng di chuyển cũng như ngăn cản việc chích hút nên gây hiện tượng ngán ăn dẫn đến chết.