Thành tựu công nghệ

Giải pháp tích hợp trên cây lúa đã chứng minh ưu thế vượt trội so với tập quán canh tác truyền thống của nông dân thông qua nhiều thí nghiệm trên cả nước, năng suất và lợi nhuận tăng thêm 10%, tương đương 4 triệu đồng/ha.

Bên cạnh bộ sản phẩm hoàn thiện của Nam Bắc trong giải pháp GroMore, các sản phẩm OverAmis 300SC; Runmun 300SC và Sat 4SL cũng là lựa chọn rất tốt tuỳ thuộc vào tập quán canh tác đặc thù của nhà nông ở từng địa phương.

Thành tựu công nghệ
Đi trên đường ven biển về xã Duy Hải hỏi vào thôn Tây Sơn Tây, “thủ phủ” cây môn hương được một người dân ví von: "Thôn được đổi tên rồi, không...
Xem chi tiết