Sản phẩm

  • Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của Nam Bắc giúp cho bà con nông dân bảo vệ mùa màng khỏi dịch hại tấn công, tối ưu hóa năng suất cây trồng.
  • Nam Bắc luôn chú trọng đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ nhằm mang lại cho người nông dân những hạt giống lai với những tính năng vượt trội, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
  • Ngành Sản Phẩm Chuyên Dụng của Nam Bắc đã và đang cung cấp các giải pháp về sức khỏe cây trồng, quản lý dịch hại chuyên nghiệp, kiểm soát vector truyền bệnh cho khách hàng và người trồng chuyên nghiệp.

Thuốc trừ sâu

Nam Bắc nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc trừ bệnh

Nam Bắc nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc dinh dưỡng

Nam Bắc nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc trừ cỏ

Nam Bắc nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.