Sausto 50WG

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Emamectin benzoate: 50g/kg
- Solvent...........: 500g/kg
- Synergist.........:450g/kg


Đặc trị:

Diệt trừ sâu kháng thuốc...

Chi tiết:

- Sausto 50WG là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, được chiết xuất từ sự lên men của xạ khuẩn Streptomyces Vertimilis. Thuốc có dạng tiếp xúc, vị độc.

- Sausto 50WG làm tê liệt tế bào thần kinh của côn trùng. do đó sâu rầy bị nhiễm thuốc sẽ ngừng ăn, bất động và chết.

- Sản phẩm có 3 cơ chế: Tiếp xúc - vị độc - nội hấp nên hiểu quả nhanh tiêu diệt gọn.