Agromectin 1.8EC

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Avermectin B1a: 90%
- Avermectin B1b: 10%
- Abamectin 18g/l


Đặc trị:

Đặt trị nhện,...

Chi tiết:

- Abamectin: Được chiết xuất từ nấm Streptomyces avemitilis tác động đến hệ thần kinh côn trùng thông qua con đường tiếp xúc, vị độc và khả năng thấm sâu mạnh.