Thuốc dinh dưỡng

Thuốc dinh dưỡng
Lân hữu hiệu (P2Ọhh) : 9%, Kali hữu hiệu(K2Ohh) : 18%
Axit fulvic (C) : 2.9%, Magie (Mg) : 52ppm, Đồng (Cu) : 63ppm, Sắt (Fe) : 47ppm
Kẽm (Zn) : 43ppm, Mangan(Mn) : 30ppm, Bo (Bo) : 27ppm
Molipđen (Mo) : 19ppm, Độ ẩm : 4%
Xem chi tiết
Thuốc dinh dưỡng
Total Nitrogen (N) : 31%
Available Phosphorus (P2O5) : 10%
Total Potash dioxides (K2O) : 10%
Mg: 800ppm; S: 500ppm; B: 200ppm; Zn:300ppm; Cu: 150ppm; Mn: 150ppm; Mo:50ppm
Xem chi tiết