Mikhada 10WP

Thuốc trừ sâu

Thành phần:
- Imidacloprid 10%w/w
- Chất phụ gia 90%

Đặc trị:

Rầy nâu, rầy xanh, rầy mềm, bọ trĩ,...

Chi tiết:

- Là thuốc trừ sâu có tính tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh. Thuốc có tác động lên hệ thần kinh trung ương của con rầy trừ các loại rầy chích hút một cách nhanh chống. Tiêu diệt nhanh rầy non và rầy trưởng thành.