VT - Fenuron 10SC

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Lufenuron 10% w/w
- Additives: 90% w/w


Đặc trị:

Sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng,...

Chi tiết:

- VT - Fenuron 10SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới chuyên trị các loài sâu xanh da láng, rệp sáp, bọ xít, ruồi đục trái (ruồi vàng). Có tác động vị độc. Phổ tác dụng rộng, tiêu diệt sâu bằng cách ngăn chặn quá trình tổng hợp chất tạo vỏ sâu.
- VT - Fenuron 10SC diệt cả trứng ở một số loài sâu hại và diệt luôn các loài sâu đã khánh các gốc thuốc khác. Hiệu lực thuốc kéo dài.