Sieubup 200WP

Thuốc trừ sâu

Thành phần:
- Buprofezin 150g/kg
- Dinotefuran 50g/kg
- Additive 400g/kg
- Solvent 400g/kg

Đặc trị:

Siêu rầy, rệp, bọ trĩ, bọ đá...

Chi tiết:

- Là thuốc trừ sâu có tính tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh. Thuốc có tác động lên hệ thần kinh trung ương của con rầy trừ các loại rầy chích hút một cách nhanh chống. Tiêu diệt nhanh rầy non và rầy trưởng thành.