Nitmax 400SC

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Etoxazole 100g/l
- Spirodiclofen 300g/l


Đặc trị:

Nhện kháng thuốc...

Chi tiết:

Nitmax 400SC diệt nhện bằng cách tiếp xúc lưu dẫn mạnh ức chế tổng hợp nên rất hiệu quả đối với nhện con và nhện trưởng thành. Sau khi nhện tiếp xúc với thuốc, nhện sẽ ngừng ăn tê liệt đến chết sau 2-4 ngày và hiệu lực phòng trừ nhện kéo dài.