Sucsad 25SC

Thuốc trừ sâu

Thành phần:

- Spinosad 25g/l
- Additives 875g/l


Đặc trị:

Sâu xanh da láng, sâu vẽ bùa, sâu tơ, ruồi đục lá,...

Chi tiết:

- Có tác dụng tiếp xúc, lưu dẫn và chuyên vị nhanh chóng gây độc cho dạ dầy của sâu, ruồi. Nó có tác dụng xâm nhập mạnh vào lá, mô cây nhanh nên rất công hiệu để diệt các loại sâu, dòi đục lá.
- Diệt được cả ấu trùng, trứng mang lại hiệu quả cao.
- Có thể dùng xử lý đất do rể hấp thụ và tiêu diệt các loài sâu, dòi đục lá.