Sauso 10EC

Thuốc trừ sâu

Thành phần:
- Fenpropathrin: 100g/l
- Synergist: 450g/l
- Solvent: 450g/l

Đặc trị:

Nhện kháng thuốc...

Chi tiết:

- Là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, thấm sâu mạnh, hiệu quả diệt trừ các loài sâu, nhện gây hại cây trồng một cách nhanh chóng.
- Thuốc có hiệu quả cao, hiệu lực kéo dài trên nhóm chích hút