Ebalstar 200SL

Thuốc trừ cỏ

Thành phần:

- Glufosinate ammonium: 200g/l
- Additives 800g/l


Đặc trị:

Đặt trị cỏ dại,...

Chi tiết:

Ebalstar 200SL là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, ức chế và kiểm soát quá trình quang hợp của cỏ dại. Thuốc có phổ tác động rộng, có hiệu quả diệt trừ các loại cỏ lá rộng và lá hẹp.