SAT 4SL

Thuốc trừ bệnh

Thành phần:

- Cytosinpeptidemycin: 40g/l


Đặc trị:

Thán thư Xoài, Ớt, loét, chảy gôm Cam, Quýt, héo rũ, chết xanh trên hồ tiêu và bạc lá lúa...

Chi tiết:

- Lúa: Bạc lá
- Thuốc lá: Khảm, héo xanh
- Ớt/hành: Thán thư/đốm lá
- Xoài: Thán thư
- Cam: Loét, chảy gôm
- Hồ tiêu: Héo xanh
- Cà chua: Xoăn lá, sương mai, héo xanh
- Gừng: Thối vi khuẩn
- Dưa hấu: Nứt thân chảy gôm
- Bí đao: Héo xanh
- Dưa chuột: Sương mai phấn trắng giả sương mai