Cặp đôi SAT 4SL + Over Amis 300SC

Thuốc trừ bệnh

Thành phần:

- Azoxystrobin:300g/l
- Cytosinpeptidemycin 40g/l


Đặc trị:

Thán thư xoài, ớt, lem lép hạt, đạo ôn trên lúa..

Chi tiết:

Cặp đôi SAT 4SL + Over Amis 300SC là thuốc trừ nấm khuẩn toàn thân trên cây trồng. Có phổ tác động rộng, lưu dẫn mạnh nên tán công và tiêu diệt nấm bệnh ở tất cả các giai đoạn, ngay cả giai đoạn bào tử. Ngoài ra còn ngăn cản quá trình tổng hợp của Ethylen giúp cứng cây, xanh lá. Đặc trị bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên lúc, thán thư xoài.