Huge 48sc

Thuốc trừ bệnh

Thành phần:

- Tebuconazole: 32%w/w
- Trifloxystrobin: 16%w/w


Đặc trị:

Lem lép hạt..

Chi tiết:

HUGE 48SC là thuốc trừ bệnh có đặc tính tiếp xúc và lưu dẫn cao, tính lan tỏa trong mô cây rất mạnh nên thuốc nhanh chóng bảo vệ 2 mặt lá, phòng và trị triệt để tận gốc nấm bệnh như: thán thư, sương mai, phấn trắng, lem lép hạt, vàng lá và đốm vằn trên cây trồng.