SẢN PHẨM

Nam Bắc nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc Trừ Sâu

Nhãn hiệu:MIKMIRE 2.0EC

Thành phần: Emamectin benzoate 2.0%w/w
Dạng thương phẩm: 100; 240; 480ml

Thành phần: Emamectin benzoate 2.0%w/w
Dạng thương phẩm: 100; 240; 480ml

Hướng dẫn sử dụng

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG THỜI ĐIỂM & CÁCH DÙNG
Vải Bọ xít, sâu đục quả  0,5-1 lít/ ha

– Lượng nước phun 400-500 lít/ha.
– Phun khi bệnh mới xuất hiện.

Xoài Rầy bông
Chè Rầy xanh, bọ trĩ  bọ xít muỗi, nhện đỏ
Cây có múi Rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa
Lúa Rầy nâu, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié
Đậu tương Sâu xanh da láng
Bắp cải Sâu xanh da láng
Cà chua Bọ trĩ

Chú ý

- Thời gian cách ly 7 ngày

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu