SẢN PHẨM

Nam Bắc nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc Trừ Sâu

Nhãn hiệu:thuốc trừ sâu SUCSAD 25SC

ĐẶC TRỊ SÂU XANH DA LÁNG, SÂU VẼ BÙA (DÒI ĐỰC LÁ)

Thành phần: Spinosad 25g/l

Sucsad 25SC là thuốc trừ sâu với thành phần Spinosad 25g/l có tác dụng tiếp xúc, lưu dẫn nhanh chóng và gây độc cho dạ dày của sâu, ruồi. Thuốc xâm nhập mạnh vào lá và có thể xâm nhập dưới da để tiêu diệt sâu, ruồi gây hại.

Ngoài ra xâm nhập nhanh vào mô cây nên rất công hiệu Sâu vẽ bùa (dòi đục lá), sâu xanh da láng.

+ Diệt được cả ấu trùng và cả trứng do đó mật số lứa sau giảm nhanh.

+ Có thể dùng xử lý đất do được rễ hấp thu nhanh, hiệu quả kéo dài

Hướng dẫn sử dụng

  • Liều lượng sử dụng: Pha 35-50ml cho bình 20-25 lít nước
  • Lượng nước phun 500-600 lít/ha
  • Thời gian cách lý ngắn: Không khuyến cáo 

 

Chú ý

Phù hợp với mô hình sản xuất theo hữu cơ và GAP

 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu