SẢN PHẨM

Nam Bắc nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc Trừ Bệnh

Nhãn hiệu:Thuốc trừ bệnh COPPER GOLD 47WP (Cu ++)

Thuốc trừ bệnh  

COPPER GOLD 47WP Cu++

Thành phần:

Copper Oxychloride:  45% w/w

Kasugamycin:               2%w/w

TRỪ NẤM, VI KHUẨN GÂY HẠI CÂY TRỒNG

     ÁO GIÁP ĐỒNG BẢO VỆ CÂY TRỒNG

Copper Gold là thuðc trừ nấm bênh và vi khuån gây hai cây trðng, tác dạng tiếp xúc, Phổ tác dụng rộng. Phòng và trừ bệnh hữu hiệu nhờ ưu thế phối trộn Kasugamycin và đồng

Copper Gold có tác dung rửa vườn sau thu hoạch triêt tiêu nấm bệnh gây hại cây trồng cho vụ sau

Hướng dẫn sử dụng

  • Pha 40-50g cho bình 20-25 lit nước
  • Số lượng bình Phun tùy theo tuổi  cây có tán lá lớn hay nhỏ.
  • Lượng nước Phun 600-800 lít/ha.
  • Thời gian cách ly: Không xác dinh

 

Chú ý

 Không trộn lẫn và Phun đồng thời với các hợp chất kiềm, có lưu huỳnh, vôi (tránh tao phức làm giảm tác dụng của thuốc)

             Tránh Phun lên lá cây khi nhiêt dô cao (trưa nắng)

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu